• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Електронна бібліотека

ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ

Державний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти
Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами
Державний стандарт України "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення"
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ "ВИДАННЯ. ОСНОВНІ ВИДИ. Терміни та визначення"
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ "Інформація та документація. СКОРОЧЕННЯ СЛІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ У БІБЛІОГРАФІЧНОМУ ОПИСІ. Загальні вимоги та правила
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» : Методичні рекомендації з упровадження
Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел, списку рекомендованої літератури тощо (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006)

ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА, ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Ващенкo Г.Г. Твори з проблем освіти та організації навчання
Ващенкo Г.Г. Твори з питань національного виховання. Зміст, методи, чинники виховання
Сухомлинський В.О. Вибрані твори в 5 томах: TOM 1 *** TOM 2 *** TOM 3 *** TOM 4 *** TOM 5
Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві / В.О.Сухомлинський. – К. : Рад. шк., 1988. – 304 с.
МАРКЕТИНГ ОСВІТИ: СПЕЦИФІКА ОСВІТНІХ ПОСЛУГ, ЯКУ НЕОБХІДНО ВРАХОВУВАТИ ПРИ РОЗРОБЦІ МАРКЕТИНГОВИХ ПРОГРАМ
Управління навчальним закладом. Стратегіний менеджмент
Жосан О. Е. Тенденції розвитку шкільної навчальної літератури в Україні (20-ті – 80-ті роки ХХ століття) : [монографія] / О. Е. Жосан. – Кіровоград : Ексклюзив-систем, 2013. – 656 с. http://pidruchnik.ucoz.ua/news/monografija_tendenciji_rozvitku_shkilnoji_navchalnoji_literaturi_v_ukrajini_v_20_kh_80_kh_rokakh_khkh_stolittja/2013-09-06-23 https://drive.google.com/file/d/0B2cQdiTH0rbkNFZYWXdxTWVWWW8/view?usp=sharing
Жосан О. Е. Становлення та розвиток радянської шкільної навчальної літератури в Україні (1921–1991 роки) : [монографія]
Жосан О.Е. Педагогічний експеримент
Жосан О.Е. Інноваційна діяльність гімназії
Жосан О.Е. Планування діяльності загальноосвітнього навчального закладу : [навч.-метод. посіб. для системи післядипл. освіти]
Жосан О.Е. Г. Костюк та викладання психології в радянській школі
Калініченко H.A. І. Г. ТКАЧЕНКО – педагог-новатор
Калініченко H.A. ТВОРЧЕ ВИКОРИСТАННЯ СПАДЩИНИ ПЕДАГОГІВ-НОВАТОРІВ З ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Терно С.О. Теорія розвитку критичного мислення (на прикладі навчання історії) / С.О.Терно : [посібник для вчителя]. — Запоріжжя :
Запорізький національний університет, 2011. — 105 с.
Гриценко Т.Б.Етика ділового спілкування
Войтко В.В. Андрагогічні засади впровадження особистісно орієнтованого виховання дітей категорії «групи ризику»
Войтко В.В.Особистісно орієнтоване виховання в сучасній школі
Войтко В.В. Педагогічні ідеї В.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно орієнтованого підходу
Войтко В.В. Система виховання як умова становлення особистості
Василенко Н.В. Основи педагогічного оцінювання підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до інноваційної діяльності: Навчальний посібник.
Калініченко Н. Творче використання спадщини педагогів-новаторів з проблеми управлінського менеджменту
Портфоліо профільного навчання Новоукраїнської гімназії № 7
Схема проведення заняття з самопідготовки вихованців
Данилюк С.А. САМОПІДГОТОВКА В ГПД ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Ткаченко Іван Гурович (Біографічна довідка)
Іван Гурович Ткаченко. Бібліографічна довідка
Бойчук С.Я. Вчитель вчителів
Богданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1: історія і сьогодення
Калініченко Н.А. Провідні напрями діяльності І.Г. Ткаченка
І. Мудрий. Трансформація ідей і надбань І. Ткаченка в освітній простір Гайворонщини
Співпраця І.Г. Ткаченка з О.О. Хмурою в процесі розробки лекційно-практичної системи навчання
Гайда Л.А. Музейна педагогіка: пошук оптимальної моделі
Дудка Т. Педагогічний потенціал освітнього туризму
Шкільний туризм
Науково-педагогічний туризм

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ

Корецька Л. В. Підготовка вчителів до роботи з обдарованими учнями : [навч.-метод. посіб. для сист. післядипл. освіти] / Л. В. Корецька, О. Е. Жосан. – Кіровоград : Вид-во Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2009. – 150 с.
І творчість, і праця, і успіх: Збірник методичних матеріалів /Упор. С.А.Болсун. – Кіровоград: ПОЛІМЕД-Сервіс, 2009. – 164 с.

КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА, ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА

Анотації до навчальних програм для учнів з особливими освітніми потребами
Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі : навчально-наочний посіб./ Укладач – Тетяна Скрипник
Інклюзивна освіта: перелік видань
Діти з особливими потребами у загальноосвітньому просторі: початкова ланка (за ред. В.І. Бондаря, В.В. Засенка). — К. : 2004. — 152 с.
Дітям про Конвенцію ООН про права людей з інвалідністю
Гаврилов О.В. Особливі діти в закладі і соціальному середовищі : навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 308 с.
Джексон Н. Классный учитель. Как работать с трудными учениками, сложными родителями и получать удовольствие от профессии
Войтко В.В. ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД В ІНКЛЮЗИВНІЙ МОДЕЛІ ОСВІТИ ДІТЕЙ
Божович Л.И. Проблемы формирования личности wym-1415881900814
Власова Т.А., Певзнер М.С. ПРО ДІТЕЙ З ВІДХИЛЕННЯМИ В РОЗВИТКУ wym-1415882599735
Гейл Шихи. Возрастные кризисы wym-1415882684368
Заряна и Нина Некрасовы – Перестаньте детей воспитывать – помогите им расти wym-1415882738665
Психология семьи и больной ребенок. Учебное пособие: Хрестоматия. wym-1415882829609
Пузанов Б.П. Олигофренопедагогика wym-1415882904753
Психология умственно отсталого школьника wym-1415883019296
Выготский Л.С. Cобрание сочинений в 6 томах wym-1415883243989
Симоне Харланд ГИПЕРАКТИВНЫЙ ИЛИСВЕРХОДАРЕННЫЙ? wym-1415883349168
Психология семьи и больной ребенок. Учебное пособие
Асистент учителя в інклюзивному класі : навчально-методичний посібник

ПСИХОЛОГІЯ, СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Гельбак А.М. Психологічне становлення підлітка у освітньому середовищі

Гельбак А.М. МАТЕРІАЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ «Вивчення вікових періодизацій, вікових криз та їх впливу на розвиток особистості: методичний аспект» Валентини Войтко

Жосан О.Е. МАТЕРІАЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ «Тренінг як форма навчання у системі післядипломної освіти та засіб розвитку життєвої і соціальної компетентностей педагогів Анжели Гельбак

Конфисахор А.Г. Психология власти
Немов Р. Психология. Психодиагностика.
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Филиппова Г. Г. Психология материнства: Учебное пособие
Изард К.Э. Психология эмоций
Гельбак А.М. ГУМАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМИН У СИСТЕМІ «ВЧИТЕЛЬ-УЧЕНЬ»..., СТАНОВЛЕННЯ ПІДЛІТКА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ, ОСНОВНІ ПРОТИРІЧЧЯ ЯК ДЖЕРЕЛО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ, Проблематика перехідного розвитку в психології
Войтко В.В. ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ДІТЕЙ «ГРУПИ РИЗИКУ»
Войтко В. В. Сутність «сім'ї групи ризику» та її вплив на розвиток дітей
Войтко В.В. та ін. Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей : спеціальний курс для системи післядипломної освіти
Акимова Л.Н. Психология спорта: Курс лекций
Вемъ Александр. Вруны и врунишки. Как распознать и обезвредить
Занин Сергей. Как преодолеть лень, или Как научиться делать то, что нужно делать?
Алиев Хасай. Mетод творческого саморазвития человека «Ключ»
Конфисахор, Психология власти

ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Нормативно-правова база
Поняття, масштаби, групи ризику, основні причини та наслідки торгівлі людьми
Виявлення постраждалих від торгівлі людьми (дітьми) та їх основні потреби. Роль закладів освіти
Міфи про торгівлю людьми
Навчально-методичний посібник "Протидія торгівлі людьми в Україні"

ВЧИТЕЛЯМ ІСТОРІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА

Жосан О. Е. Становлення та розвиток радянської шкільної навчальної літератури в Україні (1921–1991 роки) : [монографія]
Україна підчас окупації 1941-1944 рр. Соціально-економічний та політичний розвиток - презентація
Матеріали до теми "Життя населення в умовах окупації"
Жосан О.Е. Культура в роки війни (період окупації). Історія України, 11 клас : навчально-методичний посібник
Матеріали до теми "Культура в роки війни" - презентація
Гінда В. Культура, освіта і спорт під час окупації
Терно С.О. Теорія розвитку критичного мислення (на прикладі навчання історії) / С.О.Терно : [посібник для вчителя]. — Запоріжжя :
Запорізький національний університет, 2011. — 105 с.
Гайда Л.А. Музейна педагогіка: пошук оптимальної моделі
Десятов Д.Л. Використання історичних анекдотів на уроках історії
Кіровоградщина і кіровоградці в роки Другої світової війни: Спогади, документи і матеріали
Велика війна 1941-1945. Кіровоградський вимір
Петренко І.Д. Нацистський окупаційний режим на Кіровоградщині 1941-1944 рр. (серія «Архівні документи свідчать»)
СУЧАСНИЙ УЧИТЕЛЬ ТА СУЧАСНИЙ УРОК (методичні рекомендації щодо вивчення історії в школі)
Митрофаненко Ю.С. УКРАЇНСЬКИЙ АНТИБІЛЬШОВИЦЬКИЙ РУХ НА КІРОВОГРАДЩИНІ (1918–1940–і РР.)
Розстрільні списки 1936-1940 рр. (з архіву СБУ та архіву Президента Російської Федерації)
Діяльність ОУН-УПА (архівні документи)
Діяльність ОУН-УПА в Кіровоградській обл. - друга пол. 40-х років (архівні документи)
Український правопис 1928 р.

Електронні повнотекстові твори із фондів Наукової бібліотеки імені В.Вернадського

http://nbuv.gov.ua/e-resources/

Енциклопедії, словники, довідники

Енциклопедія з історії України http://www.history.org.ua/?libid=2333
Енциклопедія кібернетики / Гол. ред. Глушков В. М. [Енциклопедія; У 2 т.] (1973)http://toloka.hurtom.com/viewtopic.php?t=49433
Українська радянська енциклопедія / Ред. М. Бажан [УРЕ у 12т.] (1977-1985)

Наукова література (природничі дисципліни)

Наукова література (гуманітарні дисципліни)

Навчальна та довідкова

Українська художня література (до 1991 р.)

Українська художня література (після 1991 р.)

Зарубіжна художня література

Періодика

Батькам та малятам

Література з мистецтва http://mari.kiev.ua/05.htm

Кiлькiсть переглядiв: 1468