• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Новини
  • Теоретико-методологічний семінар з андрагогіки

Теоретико-методологічний семінар з андрагогіки

2017-02-01

/Files/images/1.jpg

Відповідно до плану роботи кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти 30 січня 2017 року відбулося заняття постійно діючого теоретико-методологічного семінару «Андрагогічні засади навчання педагогічних працівників у системі післядипломної освіти в умовах функціонування багатоваріантного інформаційно-освітнього простору».

Гельбак Анжела Миколаївна, доцент кафедри, кандидат психологічних наук, у своїй доповіді висвітлила проблему андрагогічних засад розвитку підприємливості як компонента соціальної компетентності педагога. Зокрема, було акцентовано увагу на модернізації української освіти, яка пов’язана з її переходом на європейські стандарти. Новий державний стандарт базової й повної загальної середньої освіти акцентує увагу не стільки на змісті освіти, скільки на основних підходах до навчання: компетентнісному, діяльнісному й особистісно орієнтованому.

Для працівників кафедри було проведено міні-тренінг, в ході якого відпрацьовувалися науково-методичні аспекти формування підприємливості у педагогічних працівників в умовах модернізації освітньої галузі. Під час виконання інтерактивних вправ учасники семінару розробили колективну модель підприємливості, визначили основні якості та риси характеру підприємливої особистості, обговорили можливості застосування інтерактивних технік у навчальному процесі курсів підвищення кваліфікації.

Молчанова Оксана Миколаївна, старший викладач кафедри, кандидат психологічних наук, розглянула проблему використання засобів арт-терапії в процесі підвищення рівня професійної компетентності науково-педагогічних та педагогічних працівників (соціокультурний та андрагогічний аспекти).

В теоретичній частині розгляду даної проблеми було окреслено напрями застосування арт-терапії для педагогічних працівників різних фахів. У навчальному процесі на курсах і в міжкурсовий період можна використовувати різні арт-терапевтичні техніки: ізотерапія, лялькотерапія, казкотерапія, психодрама, музикотерапія та інші.

Практична частина даного питання була присвячена опрацюванню індивідуальних та групових арт-терапевтичних методик. Учасники семінару відзначили важливість та актуальність таких заходів, оскільки вони не лише дають можливість презентувати досвід роботи, а й поповнюють власний методичний арсенал викладача.

Інформацію підготувала Чуй Н.В., лаборант кафедри

/Files/images/metodol_sem/201701130_094704.jpg/Files/images/20170130_094618.jpg

/Files/images/metodol_sem/20170130_094718.jpg/Files/images/metodol_sem/20170130_100326.jpg/Files/images/metodol_sem/20170130_100338.jpg/Files/images/metodol_sem/20170130_100502.jpg/Files/images/metodol_sem/20170130_100444.jpg/Files/images/metodol_sem/20170130_094646.jpg/Files/images/metodol_sem/20170130_094637.jpg


***

Матеріали семінару:

Кiлькiсть переглядiв: 318