/Files/images/konf/123.jpgШановні колеги! У вітчизняній науці та освітній практиці все більше уваги останніми роками приділяється проблемам удосконалення системи психолого-педагогічного забезпечення навчально-виховного процесу в різних ланках освіти: від дошкільної до вищої. Ці проблеми стають ще більш актуальними у контексті реалізації завдань реформи освіти згідно з концепцією «Нова українська школа». У цій діяльності наукова спадщина нашого земляка Василя Сухомлинського є для освітян надзвичайно важливою і корисною.

Запрошуємо учасників конференції, що надіслали свої матеріали, і гостей узяти активну участь в аналізі та обговоренні статей, висловлювати власні думки. Свої коментарі, запитання, зауваження та пропозиції просимо залишали на сайті. Сподіваємося, що матеріали конференції стануть у пригоді науковцям і практикам та сприятимуть удосконаленню навчально-виховного процесу в різних ланках освіти.

Людмила Корецька, директор комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічої освіти імені Василя Сухомлинського»

Нова українська школа Василя Сухомлинського: 50 років по тому

Шановні учасники конференції! Пропоную розпочати нашу роботу переглядом історичних кінокадрів. У цих фрагментах кінофільмів ви не лише побачите і почуєте Василя Сухомлинського, ви зможете також впізнати в його ідеях основні змістові напрями концепції «Нова українська школа». Тут є все: компетентнісний, діяльнісний, особистісно орієнтований підходи в освіті, дитиноцентризм, прагнення психологічного забезпечення діяльності школи та роздуми про необхідність вмотивування роботи педагога і удосконалення шляхів його професійного зростання.
Передивляючись ці кінокадри, інколи ловиш себе на думці: де були ці ідеї останні п’ятдесят років? Що саме із творчої спадщини видатного педагога ми систематично і наполегливо "впроваджували" в нашу освіту? Шкода, що ми лише сьогодні починаємо по-справжньому намагатися зрозуміти їх сутність. Захоплюючись фінською і польською моделями освіти, ми, на жаль, забуваємо, що в нас є своя, вітчизняна, створена в далеких 60-х роках, унікальна освітня система з психологічною службою та елементами інклюзії, про що в Європі лише починали говорити. На базі загальноосвітньої середньої школи в містечку Павлиш, що в Кіровоградській області, функціонував справжній експериментальний майданчик з усіма головними ознаками «Нової української школи». На жаль, результатам того експерименту лише сьогодні відкрито дорогу, лише сьогодні вони отримали шанс на справжнє, а не фейкове впровадження. Отже, колеги, дивимося фільм!

Олександр Жосан, завідувач кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти

/Files/images/Сухомл..jpgВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ – АВТОРІВ СТАТЕЙ


ОГОЛОШЕННЯ

Орієнтовна дата виходу з друку збірника матералів конференції - 20 жовтня. Після цього ми відразу надішлемо його за адресами, зазначеними в заявках. Оргкомітет


Рекомендації конференціїМАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ


Аль-Хамадані Н.Д., Літовка О.П. ФЕНОМЕН ПРОФЕСІЙHОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В ІДЕЯХ В. СУХОМЛИНСЬКОГО


Баранова С.Л. ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО ЩОДО ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ В СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС


Береславська О.М. КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ – ШЛЯХ ДО РОЗКРИТТЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ


Біліченко С.В. Маркетингова компетентність фахівця


Бойко С.Т. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА


Бондар М.М. ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТВОРЧО ОБДАРОВАНОГО ШКОЛЯРА


Бузуляк З.Б. Розвиток пізнавальної самостійності учнів – один із шляхів формування ключових компетентностей учнів


Букайло Л. В. ІДЕЇ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО ТА ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМИ ОСВІТИ


Василенко Н.В.Публічне управління: розвиток творчого потенціалу особистості


Вдовенко В.В. особистість учителя у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського


Вознюк О.М. ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ


Войтко В.В. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН ДИТИНСТВА В НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО


Гельбак А.М. ВИСВІТЛЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО ЯКОСТІ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ ІДЕЙ В. СУХОМЛИНСЬКОГО


Горністова І. А. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА ОСНОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО


Гриджук Н.О. ВЗАЄМОДІЯ ШКОЛИ І СІМ’Ї ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ


Гриджук Н.О. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ В СІЛЬСЬКІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ


Демешкевич В.А., Тимощук Л.А. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ СУПРОВОДУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО


Демчук Л.П. Ідеї В.О.Сухомлинського в основі реформування сучасної школи


Деркач В.Ф. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ СЕМІНАРІВ В.О.СУХОМЛИНСЬКИМ У ПАВЛИСЬКІЙ СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ


Дзигаленко Л.М. ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ РОЗВИТКУ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ


Діденко Т.В. ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ


Доскалова О.С. ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЙНО-НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ


Дуняшенко Н.В. ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ


Дядик Н.В. Творчий потенціал як фактор розвитку здібностей людини


Зінов’єв О.А. РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ПСИХОЛОГОЧНОЮ СЛУЖБОЮ


Ігнатуша А.Л., Саприкіна Т.Г. В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ ТА ПСИХОЛОГІЯ


Кендюхова А.А. ІДЕЇ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО ПРО ОЦІНЮВАННЯ ЯК СТИМУЛ І МОТИВАЦІЮ УЧНІВ ДО НАВЧАННЯ


Коломоєць Г.А. ФОРМУВАННЯ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ


Коржук О.С. ПОГЛЯДИ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО НА ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС КРІЗЬ ПРИЗМУ ЧУЙНОГО СТАВЛЕННЯ ПЕДАГОГА–ВИХОВАТЕЛЯ ДО ДІТЕЙ


Комісарук Л.М. ІДЕЇ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО ТА РЕФОРМУВАННЯОСВІТИ


Кочерга Є.В. ТВОРЧІСТЬ ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ


Курлова О.М. ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ТА ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ В УМОВАХ СТВОРЕННЯ ОПОРНОЇ ШКОЛИ


Ляшенко К.І., Шевирьова І.Г. ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО У РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ


Марченко І.А. АКТУАЛЬНІСТЬ ІДЕЙ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО ПРО РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ЯК УМОВИ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ


Михайловська Н.А. ПОЦІНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ – ЧИННИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ


Міщенко Н.В. РЕФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ: ІДЕЇ НЕНАСИЛЬСТВА І ГУМАНІЗМУ ЯК ПРОТИДІЯ АВТОРИТАРНІЙ ПЕДАГОГІЦІ


Молчанова О.М., Рижак О.В. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СЕМІНАР ЯК ФОРМА ПІДВИЩЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГА


Недяк Н.В. ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГАОГІЧНИХ ІДЕЙ В.СУХОМЛИНСЬКОГО ТА СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ ЯК ШЛЯХ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ


Непомяща А.О. ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ ЯК РЕСУРС РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА


Ніколенко Н.І. ПСИХОЛОГІЧНІ ІДЕЇ В. СУХОМЛИНСЬКОГО В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ


Овдій І.О. ФОРМУВАННЯ ЗДІБНОСТЕЙ ТА ТВОРЧОГО КОМПОНЕНТУ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ


Павлюх В.В. ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО ЩОДО ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ


Рабенюк C.Д. РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ


Райлен Я.Г. АКТУАЛЬНІСТЬ ІДЕЙ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО ДЛЯ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ


Сєрба Т.С. Соціально-психологічний театр як шлях формування творчих здібностей та самоідентифікації особистості у світлі ідейної парадигми В. Сухомлинського


Сусленко І.В. РОЗВИТОК ОСВІТИ ЯК ОДНА З ГОЛОВНИХ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ НА ШЛЯХУ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ МОЛОДІ НА РИНКУ ПРАЦІ


Тищенко Т.О. ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ


Тихорська К.Є. НАУКОВА СПАДЩИНА ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО, ДОСЯГНЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ


Ткаченко О.М. Використання спадщини В.О.Сухомлинського у формуванні здоров'язбережувальної компетентності учнів


Ткаченко Ю.М. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ


Тускаєва А.І. ВНЕСОК В. СУХОМЛИНСЬКОГО В СУЧАСНУ ПЕДАГОГІКУ ТА ПСИХОЛОГІЮ


Федірко Ж.В. ВНЕСОК В.СУХОМЛИНСЬКОГО В УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАСАД СТОРІТЕЛЛІНГУ


Форостяна В.І. В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ


Хомич О.М., Пивоварова Г.С. ВІДОБРАЖЕННЯ ІДЕЙ В.СУХОМЛИНСЬКОГО В КОНЦЕПЦІЇ «НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»


Чемодурова Ю.М. РОЗВИТОК КРЕАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА


Чернова Л.Г. Використання ідей Василя Сухомлинського в роботі з батьками


Шамич О.М. ПСИХОЛОГІЯ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ СПОРТСМЕНІВ-ПАРАЛІМПІЙЦІВ


Щіченко Н.І. РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ ЙОГО ДО ДІЯЛЬНОСТІ В УЧНІВСЬКОМУ САМОВРЯДУВАННІ


Яценко В.І. ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ В.СУХОМЛИНСЬКОГО У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ

Кiлькiсть переглядiв: 1538